NSC SEAFOOD

NSC

PREMIUM PASTEURIZED CRAB MEAT

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี จากรุ่นพ่อแม่ ถึง รุ่นลูก ตั้งแต่ปี 2533 ในนามของ “แพนิติ” สู่ บริษัท เอ็นเอสซี ซีฟู้ด

เรารู้เป็นอย่างดีว่า คุณภาพของเนื้อปูม้าที่ดีควรเป็นอย่างไร มีความสด ความหอม ความหวาน ความฉ่ำ และ สีของเนื้อ

ที่เราคัดสรรให้ผู้บริโภคได้ทาน เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ เพื่อให้คนไทยได้ทานของมีคุณภาพ สะอาด และถูกหลักสุขลักษณะอนามัย

เราควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่ ต้นน้ำ จนถึง ปลายน้ำ ด้วยความเอาใจใส่และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

จนได้การรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP และ อย. จากกรมประมง

เอ็นเอสซี พร้อมส่งมอบความสดจากทะเลสู่กระป๋องเพื่อตอบโจทย์ lifestyle ของคนยุคใหม่

“ เนื้อปูม้ากระป๋อง ต้อง เอ็นเอสซี ”

ติดต่อเรา


20/5 หมู่ที่ 5 ถนน ดอนสัก-ขนอม

ตำบล ดอนสัก อำเภอ ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

TEL:077-371-884 ,FAX:077-371-557

nscseafood@hotmail.com